Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Месодайни говеда

При угояване

  • 3 кг. TrevoMat на ден + 3 кг. сено/слама + 5 кг. комб.фураж
  • 5 кг. TrevoMat на ден + 2 кг. сено/слама + 3 кг. комб.фураж

2 - 3 месеца преди клане

  • 8 кг. TrevoMat на ден + 2 кг. сено/слама + 2 кг. комб.фураж
    • 0,80 лв. TrevoMat + 0,60 лв. люц.сено + 1,20 лв. ком. фураж = 2,60 лв./ден

До отбиване на 6 - 8 месечна възраст

  • 8 кг. TrevoMat на ден + 2 кг. сено/слама
  • 5 кг. TrevoMat на ден + 2 кг. сено/слама + 2 кг. комб.фураж

Бици за разплод

  • 15 кг. TrevoMat на ден + 3 кг. сено/слама

Контакти и връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

София 1336, ж.к. Люлин 1,
ул. 109, № 19, ет. 2

Мобилен 1: 0898 405 212
Мобилен 2: 0887 966 566

E-mail: office@trevomat.bg
Web: www.trevomat.bg