Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Кравеферма с. Леново

През пролетта на 2015 година, ФОДЪР СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в експлоатация от месец юни 2015 година стационарна система TrevoMat, модел GD 96/3500 S с капацитет за производство 3,500 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 200 броя високопродуктивни холщайн-фризийски крави в кравефермата на ЕНФО АГРО ЕООД в с. Леново, община Асеновград.

Инвестицията е изградена по Мярка 121. от ПРСР 2007 – 2013

Контакти и връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

София 1336, ж.к. Люлин 1,
ул. 109, № 19, ет. 2

Мобилен 1: 0898 405 212
Мобилен 2: 0887 966 566

E-mail: office@trevomat.bg
Web: www.trevomat.bg