Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Козеферма с. Дамяново

През есента на 2017 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в експлоатация стационарна система TrevoMat, модел GD 96/3500 S с капацитет за производство 3,500 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 1,000 броя високопродуктивни кози от породата Кафява Алпийска коза козефермата на ПЕТЪР КОЗАРЕВ ЕООД в с. Дамяново, община Севлиево.

Инвестицията е изградена по Мярка 4.1. от ПРСР 2014 – 2020.  

Контакти и връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

София 1336, ж.к. Люлин 1,
ул. 109, № 19, ет. 2

Мобилен 1: 0898 405 212
Мобилен 2: 0887 966 566

E-mail: office@trevomat.bg
Web: www.trevomat.bg