Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Козеферма с. Устина

През есента на 2015 година, ФОДЪР СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в екплоатация от месец декември 2015 година мобилна система TrevoMat, модел GD 18/450 M с капацитет за производство 450 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 130 броя месодайни кози Боер в козефермата на АГРО ЮСТИНА ЕООД в с. Устина, обшина Родопи, област Пловдив.

Инвестицията е изградена по Мярка 4.1. от ПРСР 2014 – 2020. 

Контакти и връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

София 1336, ж.к. Люлин 1,
ул. 109, № 19, ет. 2

Мобилен 1: 0898 405 212
Мобилен 2: 0887 966 566

E-mail: office@trevomat.bg
Web: www.trevomat.bg