Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Крави за мляко

Средна млечност около 20 - 25 л./дневно

3 ВАРИАНТА ЗА ХРАНЕНЕ:

  • 10 кг. TrevoMat на ден + 4 кг. сено/слама + 6 кг. комб. фураж
    • 0,80 лв TrevoMat + 1,20 лв. люц. сено + 3,60 лв. комб. фураж = 5,60 лв./ден

  • 15 кг. TrevoMat на ден + 4 кг. сено/слама + 4 кг. комб. Фураж
    • 1,20 лв. TrevoMat + 1,20 лв. люц. сено + 2,40 лв. ком. фураж = 4,80 лв./ден

  • 25 кг. TrevoMat на ден + 4 кг. сено/слама
    • 2,00 лв. TrevoMat + 1,20 лв. люц. сено = 3,20 лв./ден

Контакти и връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

София 1336, ж.к. Люлин 1,
ул. 109, № 19, ет. 2

Мобилен 1: 0898 405 212
Мобилен 2: 0887 966 566

E-mail: office@trevomat.bg
Web: www.trevomat.bg