Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Реализирани обекти

  • Кравеферма с.Владимирово

      През есента на 2019 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в експлоатация стационарна система TrevoMat, модел GD 84/3000 S с капацитет за производство 3,000 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 200 - 250 броя високопродуктивни черношарени…

    повече...

  • Козеферма с.Долна Диканя

      През пролетта на 2020 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в експлоатация поредната стационарна система TrevoMat, модел GD 84/3000 S NetWorks с капацитет за производство 3,000 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 1,000 броя високопродуктивни…

    повече...