Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Визия

TrevoMat е специално проектирана система за хидропонно отглеждане и добив на сочни зелени фуражи в климатизирано пространство при пълен компютърен контрол на темературата, влажността, осветеността и вентилацията.

  • Системата TrevoMat има 6-дневен цикъл на растеж и развитие - от семето до фуража!
  • Вие няма да намерите нищо по-добро от системите на TrevoMat
  • Отворете вратата към новият начин за изхранване на животните с TrevoMat!

 

КОЛКОТО ИСКАТЕ!             КОГАТО ИСКАТЕ!              ДЕН СЛЕД ДЕН!           365 ДНИ! 

Сега, Вие имате TrevoМat! 

Контакти и връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

София 1336, ж.к. Люлин 1,
ул. 109, № 19, ет. 2

Мобилен 1: 0898 405 212
Мобилен 2: 0887 966 566

E-mail: office@trevomat.bg
Web: www.trevomat.bg