Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Козеферма с.Долна Диканя

През пролетта на 2020 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в експлоатация поредната стационарна система TrevoMat, модел GD 84/3000 S NetWorks с капацитет за производство 3,000 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 1,000 броя високопродуктивни кози от породата Кафява Алпийска коза на КОЗЕФЕРМА ДИКАНЯ ЕООД в с.Долна Диканя, община Радомир, област Перник.

Инвестицията е изградена по Мярка 4.1. от ПРСР 2014 – 2020.