Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Кравеферма с.Владимирово

През есента на 2019 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в експлоатация стационарна система TrevoMat, модел GD 84/3000 S с капацитет за производство 3,000 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 200 - 250 броя високопродуктивни черношарени Холщайн крави на АДЛ-ЛЮТА ООД в с. Владимирово, област Монтана.

Инвестицията е изградена по Мярка 4.1. от ПРСР 2014 – 2020.