Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Овцеферма с. Манолово

През периода 2018 - 2020 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради и стартира успешно в експлоатация стационарна система TrevoMat, модел GD 48/1700S с капацитет за непрекъснато и целогодишно производство на 1,700 кг./дневно на сочен зелен фураж през 365 дни. Фуражът TrevoMat служи за изхранване на около 600 броя високопродуктивни овце от породата АСАФ.

Иновативната инвестиция на МАНОЛИНА ЕООД е изградена по Мярка 4.1. от ПРСР 2014 - 2020 на територията на овцефермата им в околностите на с.Манолово, област Стара Загора.