Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Участие на ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД в Първото Изложение на Френските Породи в България, 8 юни 2019 год. в гр. Сливен


ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД участва в провеждането на Първото изложение на френските породи животни в България, организирано от Асоциацията на породата Ил Дьо Франс в България на 8 юни 2019 година в Изложбения център в град Сливен.