Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД взе участие на традиционното изложение "Селското стопанство и всичко за него" в гр. Добрич в периода 29.07. - 01.08. 2020.


ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД представи напредъка през последните 5 години в изграждане на системи за непрекъснато производство на сочен зелен фураж през цялата година.

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД имаше удоволствието да посрещне на своя щанд много земеделски произодители, които имаха интерес от изграждане на система TREVOMAT в условията  на суша, с оглед решаване на климатичните предизвикателства.