Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Участие на ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД в селскостопанско изложение АГРА 2020


ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД ще участва на селскостопанско изложение АГРА’2020, от 19 – 23 февруари 2020 година в град Пловдив.

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД ще представи напредъка през последните 5 години в изграждане на системи за непрекъснато производство на сочен зелен фураж през цялата година.

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД има удоволствието да покани на своя щанд в палата №3 всички земеделски произодители, които имат интерес от изграждане на система TREVOMAT.

 .