Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Въпроси и отговори

 • Колко фураж на ден може да се произведе с една система TrevoMat?

  • Нашата най-малка система TrevoMat 6/150 M може да произведе  150 кг. сочен зелен фураж на ден.
  • Нашата най-голяма система TrevoMat 112/4000 S произвежда до 4,000 – 4,500 кг на ден.
 • Колко килограма на ден се изхранват на животните?

  • Това зависи от вида на животните, от функционалното състояние в което се намират в момента и от това, какво искаме да постигнем с тяхната продуктивност на мляко и месо.
  • Обикновено, необходимото количество от фуража TrevoMat, който трябва да задоволи всички функционални и продуктивни изисквания на животните, представлява около 2,5% - 3,0% от живото тегло.
  • Например, за осигуряване на млечна продуктивност при крави в средата на лактацията около 20 – 25 л/дневно, ще бъде необходимо изхранването на около 16 – 20 кг. фураж TrevoMat. Разбира се, при условие, че се осигурява необходимото количество сухо вещество в дажбата.
 • Трябва ли да добавям друг фураж към изхранването на животните?

  • Само малко слама и/или сено .... По принцип, прорастналото зърно във вид на кълнове, както и зелената част, представляват пълноценен фураж, който включва най-малко 20% протеин, естествени ензими и антиоксиданти, както и богата палитра от витамини и минерали.
 • Кои фуражи могат да се заместят или намалят с изхранването на фуражът, произвеждан от системите TrevoMat?

  • Царевичен силаж
  • Бирена каша
  • Люцерново сено
  • Ярма от житни семена
  • Комбинирани фуражи
 • Какво е необходимо за изграждане на системата TrevoMat?

  • Равна, добре нивелирана повърхност от бетон или асфалт, захранване с вода от водопроводна инсталация или подпочвен водоизточник.
  • Разбира се, необходимо е и електрическо захранване.
  • Канал за оттичане на изполваната вода.
 • Трябва ли да се монтира системата TrevoMat в съществуваща сграда под покрив?

  • Не, нашите системи имат много добра термоизолоцация ...., но разбира се, монтирани в съществуваща сграда или изградена допълнителна сградна конструкция, ще доведе до снижаване на оперативните разходи на електроенергия.
 • Как действа системата TrevoMat?

  • Това е специално проектирана система по патентована австралийска технология Gro-Dex за добив на зелен сочен фураж в затворено климатизирано пространство с висока хранителна стойост и при ниски разходи на производство в резултат на хидропонно отглеждане на семена ечемик.
  • Семена от ечемик за посев се поставят в специално проектирани тави, където се навлажняват от напълно автоматизирана система за пръскане и мъглуване, а компютърна система контролира параметрите на температурата, влажността, осветеността на средата. Контролира се и движението на въздуха в средата.
  • TrevoMat произвежда ежедневно 5 – 8 кг. зелен сочен фураж от 1 кг. семе ечемик
  • TrevoMat произвежда от семето до фуража – само за 6 дни.
 • Какви са оперативните разходи за производство на фуража?

  • Разходите за вода и електроенергия са минимални.
  • Обикновенно са необходими около 1 – 1,5 литра вода за 1 килограм произведен фураж на ден.
  • Разходите на електроенергия зависят от вида на системата, т.е. от капацитета за производство, но при оптимална работа на системите за отопление, охлаждане, впръскване на вода и осветление, обикновенно разходите на месец са около 300 – 500 лв.
 • Каква работна ръка е необходима?

  • Обикновенно е достатъчен един постоянно зает човек на ден .... или толкова, колкото е необходимо за ежедневното поставяне на семената ечемик, както и за изнасяне на чимовете до фуражораздаващото ремарке, например. Разбира се, необходимо е и почистване на тавичките с обикновенна водоструйка преди залагане на семената.
 • Какви семена могат да се използват?

  • Фермерите по света обикновенно използват семена от ечемик в чисто състояния или с добавка на някой други видове семена – слънчоглед, лупина, и др.
 • Защо трябва да използвам системата TrevoMat?

  • Защото ще намалите значително разходите за изхранване на своите животни. Обикновенно, възвръщаемостта на инвестицията става за около 2 години, а много често и за около 1 година.
  • Защото ще давате на вашите животни много по-добър фураж, толкова естествен, каквато е естествената паша за животните в природната среда.
  • Защото ще бъдете независими от капризите на времето.
  • Защото ще използвате по-малко обработваема земя и ще имате по-добри резултати.
  • Защото ще контролирате сами нивото на продуктивност на вашите животни.
  • Защото ще използвате в много ограничено количество водни ресурси.
  • Защото 95% от кълновете на ечемика са напълно смилаеми и усвоими от животните.
  • Защото няма да ви се налага използването на скъпа земеделска техника за почвообработка, прибираща техника за косене или силажиране.
  • Защото няма да имате нужда от силажни ями, от които се оттичат 25% от ценните хранителните вещества в царевичния силаж.
  • Защото няма да имате нужда от скъпи горива за производство и транспорт на фуражите от полето до фермата.
  • Защото няма да имате нужда от скъпите торове и препарати за фуражното производство на полето.
  • Защото ще имате възможност да правите равномерно и планирано производство на мляко и месо.
 • Как ще се опазим от плесените?

  • Предпазване от появата на плесени, бактерии и гъбички е много важна задача.
  • Появата на плесени, бактерии и гъбички е възможна във влажна и топла среда на климатизирано помещение при нарушаване на режимите на контролираната среда от температура, влажност и вентилация. За това има грижа компютърната система за контрол на въздушната среда.
  • От друга страна е възможно да се предотврати появата им, чрез поставянето на малки дози хлор или други биологично разградими компоненти (след предварително одобрение от контролните органи) във интегрирания воден резервоар към системата.
 • На какви животни може да се изхранва този фураж ?

  • Фуражът TrevoMatможе да бъде част от хранителната дажба за:
   • Крави за мляко;
   • Месодайни говеда;
   • Овце;
   • Кози;
   • Свине;
   • Коне;
   • Птици.
 • Какво трябва да бъде качеството на използваните семена?

  • За производствто на качествен сочен, зелен фураж от прорастнало с кълнове семе, ние препоръчваме използването на почистени и цели семена ечемик,  с ниво на кълняемост 95%+.
 • Остават ли хранителни отпадъци от използването на фуража?

  • Не, фуража TrevoMat се приема изцяло от животните, без хранителни остатъци в яслата, които да се налага да изхвърляте.
 • Увеличава ли се млечността на кравите?

  • Да, фуража TrevoMat доказано увеличава млечността на кравите с около 14%.
 • Как се повлиява изхранването на този фураж върху животните?

  • Не трябва да се забравя, че естествената храна за пасищните животни е зелената трева на пасището.
  • Естествената храна = естествени храносмилане и усвояване на хранителните вещества
  • Фуражът TrevoMat е богат на витамин А и Е, витамин H (биотин), витамин B9 & B10 (фолиева киселина), витамин С, естествени ензими и антиоксиданти.
  • В резултат се наблюдава подобряване на функциите на нервната система, сърдечна и двигателна системи, повишена компeтентност на имунната система, повишена резистентност на организма към заболявания. И като цяло от благоприятната функция на целия организъм на животните се стига до следните преки резултати:
   • Подобрява млечността;
   • Подобрява заплодяемостта;
   • Подобрява прираста на животните;
   • Подобрява здравината на копитата;
   • Подобрява качеството на млякото;
   • Подобрява замускулеността;
   • Подобрява космената покривка;
   • Намалява отпада на животни;
   • Намалява смъртността.
 • Възможно ли е изхранване на фуража TrevoMat при биологично отглеждани животни?

  • Да, възможно е, поради естествените процеси на производство на сочен зелен фураж, без използване на каквито и да било химикали и препарати.
  • Но, за тази цел е необходимо използването на семена ечемик, които са биологично произведени и сертифицирани от контролен орган като такива.
  • Едва тогава, можем да смятаме, че фуража TrevoMat е годен за изхранване на биологично отглеждани животни.

Контакт & Връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

Офис:

София 1336, ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19

М: 0898 40 52 12

E: office@trevomat.bg

W: www.trevomat.bg