Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Овцеферма гр. Белене

През пролетта на 2018 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради и стартира успешно в експлоатация стационарна система TrevoMat, модел GD 28/1000S с капацитет за непрекъснато и целогодишно производство на 1,000 кг./дневно на сочен зелен фураж през 365 дни. Фуражът TrevoMat служи за изхранване на около 500 броя високопродуктивни овце от породата ЛАКОН.

Иновативната инвестиция на ЕТ БРАТЯ НИКОЛОВИ - ХРИСТО НИКОЛОВ е изградена по Мярка 4.1. от ПРСР 2014 - 2020 на територията на овцефермата им в околностите на град Белене, област Плевен.