Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Университет в Холандия


През пролетта на 2022 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради в България и монтира успешно в Нидерландия поредната мобилна система TrevoMat, модел GD 12/450 М NetWorks с капацитет за непрекъснато и целогодишно производство на 450 кг./дневно на сочен зелен фураж, който е необходим за провеждане на опити с хранене на крави за мляко.

Мобилната система GD 12/450 M NetWorks има размери 8.50 м дължина Х 2,50 м ширина Х 3,50 м височина, с капацитет за производство на около 450 кг / дневно, и е в състояние да изхранва целогодишно около 30 крави или 150 овце, с високо качествен сочен зелен фураж, богат на протеин и енергия, без да се налага пашуване на животните.  
 
Ние от ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД, разбираме добре ролята и значението на сътрудничеството с водещи холандски университети за изпитване на хранителната стойност на фуражът ТРЕВОМАТ и въвеждане на иновативни продукти и практики. За тази цел през 2022 година, ние изградихме този  контейнер за провеждане на изпитвания с фуражът TrevoMat в хранене на преживни животни в контролирани научни опити.