Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

За нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД, (www.trevomat.bg) е наследник и продължител на традициите и опита на ФОДЪР СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ООД за производство на системи TrevoMat за целогодишно производство на сочни зелени фуражи в резултат на хидропонно отглеждане на покълнали житни, технически, маслодайни и бобови семена.

Обикновено се използват семена на ечемик, пшеница, овес, царевица, слънчоглед, лупина, както самостоятелно, така и в различни смеси. Произведените фуражи TrevoMat се основават на иновативна австралийска технология от 2014 година, като имат изключително висока хранителна стойност, както за домашните животни - крави, птици, коне, свине, овце и кози, така дори и за животните от зоопарка. Фуражът TrevoMat се произвежда в непрекъснат цикъл през цялата година, без значителни разходи, с минимално участие на труд.

Намалете своята зависимост от традиционни фуражни ресурси и капризите на времето, станете независими, като поемете контрола върху програмата за изхранване и продуктивност на своите животни още днес!

Намалете разходите за изхранване! Вие вече нямате нужда от много обработваема земя и плащания за ренти, скъпи горива за производство и транспорт на фуражите, скъпи торове и препарати, трактори, прикачен инвентар, прибираща техника за косене/силажиране.

Нямате нужда от силажни ями! 

Официалната презентация на ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 2018 можете да изтеглите от тук.

Контакт & Връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

Офис:

София 1336, ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19

М: 0898 40 52 12

E: office@trevomat.bg

W: www.trevomat.bg