Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

 • Как работи TrevoMat

  • TrevoMat е специално проектирана система за добив на зелен, сочен фураж 365 дни в годината в затворено пространство с висока хранителна стойост при ниски разходи на производство в резултат на хидропонно отглеждане на семена ечемик.
  • Семена от ечемик, с висока кълняемост, над 95% се поставят в специално проектирани тави, където се навлажняват от напълно автоматизирана система за пръскане/мъглуване, а компютърна система контролира температурата, влажността, вентилацията и осветеността на средата.
  • Всеки ден се изваждат от тавите чимове със зелена маса с височина около 15 см, тавите се измиват внимателно и се зареждат с нови семена.
  • TrevoMat произвежда 5 - 6 кг зелен сочен фураж от 1 кг. семе. 

  повече...

 • Предимства за фермера

  • Не сте зависими от времето;
  • Намалявате разходите за изхранване на стадото до 50%;
  • Нямате нужда от обработваема земя и плащане на ренти;
  • Нaмалявате нуждата от работна сила и вода за напояване;
  • Контролирате напълно храненето на животните и производството на мляко и месо;
  • Правите равномерно и планирано производство;
  • Гъвкаво моделиране на добивите;
  • Намалявате разходите за ветеринарно медицинска дейност;
  • TrevoMat не изискава висококвалифициран труд.

   

  повече...

 • Предимства за стадото

  • TrevoMat е висококачествен фураж – с много енергия и много протеин;
  • 1 кг. TrevoMat = 3 кг. люцерна (по хр. с-ст);
  • TrevoMat = 200 до 300 индекс на Относителна Хранителна Стойност, (Relative Feed Value);
  • Доказано увеличава млечността на кравите, овцете и козите с 10%;
  • Доказано увеличава маслеността на млякото с 14%;
  • Намалява разходите за изхранване с до 50%;
  • Подобрява здравният & репродуктивен статус на животните;
  • Създава възможност за влагане в дажби за изхранване на биологично отглеждани животни;
  • Цялостно изхранване, без хранителни остатъци;
  • Ефикасно използване на водните ресурси.

  повече...

За нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД, (www.trevomat.bg) е наследник и продължител на традициите и опита на ФОДЪР СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ООД за производство на системи TrevoMat за целогодишно производство на сочни зелени фуражи в резултат на хидропонно отглеждане на покълнали житни, технически, маслодайни и бобови семена.

Обикновено се използват семена на ечемик, пшеница, овес, царевица, слънчоглед, лупина, както самостоятелно, така и в различни смеси. Произведените фуражи TrevoMat се основават на иновативна австралийска технология от 2014 година, като имат изключително висока хранителна стойност, както за домашните животни - крави, птици, коне, свине, овце и кози, така дори и за животните от зоопарка. Фуражът TrevoMat се произвежда в непрекъснат цикъл през цялата година, без значителни разходи, с минимално участие на труд.

Намалете своята зависимост от традиционни фуражни ресурси и капризите на времето, станете независими, като поемете контрола върху програмата за изхранване и продуктивност на своите животни още днес! Намалете разходите за изхранване! Вие вече нямате нужда от много обработваема земя и плащания за ренти, скъпи горива за производство и транспорт на фуражите, скъпи торове и препарати, трактори, прикачен инвентар, прибираща техника за косене/силажиране. Нямате нужда от силажни ями! 

повече...

 • TrevoMat - иновация в храненето

 • Реализирани обекти

 • Контакт & Връзка с нас

  ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

  Офис:

  София 1336, ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19

  М: 0898 40 52 12

  E: office@trevomat.bg

  W: www.trevomat.bg