Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Демонстрационна система

През зимата на 2015 година, ФОДЪР СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ООД изгради демонстрационна система Т-36, във връзка с участието си на селскостопанско изложение АГРА’2015 в град Пловдив от 4 - 8 март 2015 година. По време на изложението ние успешно демонстрирахме пред българските земеделски производители иновативен продукт от Австралия, системите TrevoMat, за целогодишно производство на сочни зелени фуражи. 
 
Демонстрационната система Т-36 има размери 6.00 м дължина Х 2,50 м ширина Х 2,70 м височина, с капацитет за производство на около 150 кг / дневно, и е в състояние да изхранва целогодишно около 10 крави или 70 - 80 овце, с високо качествен сочен зелен фураж, богат на протеин и енергия, без да се налага пашуване на животните. Разбира се, животните трябва да се извеждат на разходка на близкото пасище, но не може да се разчита на нископродуктивните пасища в България за задоволяване на физиологичните и продуктивни потребности на животните за мляко.
 
Ние от ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД, разбираме добре ролята и значението на българската селскостопанска наука за изпитване и въвеждане на иновативни продукти и практики в България. За тази цел през 2016 година, ние предоставихме този демонстрационен контейнер в ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА за провеждане на изпитвания с фуражът TrevoMat в хранене на преживни животни в контролирани научни опити.