Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Крави за мляко

Средна млечност около 20 - 25 л./дневно

3 ВАРИАНТА ЗА ХРАНЕНЕ:

  • 10 кг. TrevoMat на ден + 4 кг. сено/слама + 6 кг. комб. фураж
  • 15 кг. TrevoMat на ден + 4 кг. сено/слама + 4 кг. комб. Фураж
  • 25 кг. TrevoMat на ден + 4 кг. сено/слама
 

Контакт & Връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

Офис:

София 1336, ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19

М: 0898 40 52 12

E: office@trevomat.bg

W: www.trevomat.bg