Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Козеферма с. Устина

През есента на 2015 година, ФОДЪР СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в екплоатация от месец декември 2015 година мобилна система TrevoMat, модел GD 18/450 M с капацитет за производство 450 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 130 броя месодайни кози Боер в козефермата на АГРО ЮСТИНА ЕООД в с. Устина, обшина Родопи, област Пловдив.

Инвестицията е изградена по Мярка 4.1. от ПРСР 2014 – 2020.