Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Козеферма с. Дамяново

През есента на 2017 година, ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД изгради и пусна успешно в експлоатация стационарна система TrevoMat, модел GD 96/3500 S с капацитет за производство 3,500 кг./дневно за задоволяване на нуждите на 1,000 броя високопродуктивни кози от породата Кафява Алпийска коза козефермата на ПЕТЪР КОЗАРЕВ ЕООД в с. Дамяново, община Севлиево.

Инвестицията е изградена по Мярка 4.1. от ПРСР 2014 – 2020.