Trevomat Bulgaria

Trevomat Bulgaria Ltd. - Innovation in feeding

Политика за защита на личните данни

Политика на защита на личните данни предоставени чрез контактната форма на сайта www.trevomat.bg

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате в контактните форми на този сайт, се получават в официалната електронна поща office@trevomat.bg на администратор: ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 204574336, адрес гр. София, ж.к. "Манастирски ливади - Запад", ул. Синанишко езеро, №7.
 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма са: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка
 • Гореспоменатите лични данни се обработват с цел да се даде отговор на Вашето запитване.

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Личните данни предоставени чрез контактната форма в уеб сайта:

 • НЕ се предоставят на трети лица.
 • НЕ се използват за профилиране.
 • НЕ се  използват за директен маркетинг.
 • Се изтриват в тримесечен срок.

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Да искате достъп до личните данни.
 • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.
 • Да правите възражения срещу обработването на данните.
 • Право на преносимост на данните.

 
Когато изпратите запитване чрез контактните форми намиращи се на сайта 
www.trevomat.bg Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

Контакт & Връзка с нас

ТРЕВОМАТ БЪЛГАРИЯ ООД 

Офис:

София 1336, ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19

М: 0898 40 52 12

E: office@trevomat.bg

W: www.trevomat.bg